Puheterapeutti Maija Vainio

Puheterapeutti Maija Vainio

Hei, olen puheterapeutti Maija Vainio. Tarjoan yksityisiä puheterapiapalveluita Keravan, Järvenpään ja Etelä-Tuusulan alueella.

Olen toiminut puheterapeuttina vuodesta 1984 ja ammatinharjoittajana vuodesta 1996. Eniten minulla on kokemusta puhemotoriikan ja kielellisen erityisvaikeuden kuntouttamisesta sekä AAC- keinojen ( kuvien, viittomien, kommunikaatiokansioiden ) käytöstä.

Puheterapeutti Maija Vainio

"Jokaisella meistä on tarve ja oikeus vuorovaikutukseen ja kommunikointiin toisten ihmisten kanssa."

Tavoitteenani on parantaa asiakkaan kommunikointikykyä ja löytää keinoja, jotka tukevat vuorovaikutusta ja itsetuntoa.

Asiakkainani on lapsia ja koululaisia, joilla on eriasteisia kielellisiä vaikeuksia, esim. lapsi alkaa puhua tavanomaista myöhemmin, puhe on vaikeasti ymmärrettävää, lapsella on vaikeuksia ymmärtää puhetta tai keskittyä kuuntelemaan.

Terapia toteutuu lapsen arkiympäristössä, kotona, päiväkodissa tai koulussa.

Puheterapiasta on hyötyä silloin, kun lapsen on

  • vaikea ymmärtää puhetta
  • vaikea tuottaa puhetta
  • puhe on epäselvää
  • puhe kehittyy hitaasti
  • on tarvetta käyttää erilaisia puhetta tukevia ja/tai korvaavia keinoja, kuten viittomia, kuvia ja kommunikaatiokansiota.

Puheterapia voi olla Kelan, sairaanhoitopiirin, kunnan kustantamaa tai itse maksettua.

Toimistoni
sijaitsee

Keravalla osoitteessa: Keskikatu 4 P 6, 04200 Kerava. Teen tarvittaessa myös koti-, päiväkoti- ja koulukäyntejä.

☎ 0400-877 167

map

Yhteystiedot

  • Maija Vainio
  • Keskikatu 4 P 6, 04200 KERAVA
  • Puh. 0400-877 167
  • S-posti: helimaija.vainio@gmail.com